Gordini

Renault 5 turbo Gordini

Renault 5 turbo Gordini

U poređenju sa nešto većim automobilima, možemo reći da je impresivni Renault 5 Gordini Turbo iz 80-ih godina ( sa nekonvencionalnom zadnjom vučom i posebnom homologizacijom…