General Motors

General Motors Futurliner

General Motors Futurliner – Istorija

Nekada davno, pre nego što su se kupci mogli informisati preko televizora i kompjutera o najnovijim proizvodima, kompanije su tražile razne načine kako privući medijsku…