Ford Sierra Cosworth

Ford Sierra Cosworth

Ford Sierra Cosworth

Ford Sierra Cosworth je jedan od onih famoznih automobila sa kraja osamdesetih koji su još za vreme svog tržišnog života dostigli mitski status zahvaljujući brojnim…