Firebird

Pontiac Firebird 1967

Pontiac Firebird – Istorija

Bilo bi lako reći da Pontiac Firebird nije bio ništa više kopija od Chevrolet Camaro, ali je u realnosti bio mnogo više od toga. U…