De Dion

De Dion

Što je De Dion?

Prethodnik Multilinka, kojeg su nekad koristile Alfe, a danas Smart De Dion, napredna je verzija zadnjeg krutog vešanja, koja povezuje vrline krutog mosta i nezavisnog vešanja….