Camaro

Chevrolet Camaro

Chevrolet Camaro – Istorija

Kada je Ford predstavio Mustang aprila 1964., niko, a ponajmanje Ford, nije očekivao da Chevrolet neće reagovati Trebalo je da prođu više od dve godine…