Cadillac Series 60 Special

Cadillac Series 60 Special

Cadillac Series 60 Special – Istorija

Skoro pet decenija Cadillac je predstavljao najviši standard automobila u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, dominacija nije dobivena tehničkim inovacijama ili proizvodima koji su bili ispred…