Buick GS

Buick GS

Buick GS – Istorija

Reči “Buick” i “sportski automobil” se nisu često mogli naći u istoj rečenici, ali tokom godina kompanija se mogla pohvaliti sa nekoliko performance automobila. Od…