Buick Avista

Buick Avista

Buick Avista

Buick je na detroitskom salonu predstavio dugo najavljivanu studiju kojom se vraća u centar pažnje. Buick Avista je coupe visokog stila, kojem je glavni cilj redefinirsati…