Bosch VP44

Bosch VP44

Bosch VP44 – Kvarovi pumpe

Kvarovi kod Bosch VP44 pumpe visokog pritiska se mogu podeliti: 1. Kvarovi elektronike pumpi koji odnose 60 – 70 % ukupnih kvarova 2. Kvarovi mehanike…


Bosch VP44

Bosch VP44

Sastav Bosch VP44 pumpe visokog pritiska: 1. Osovina 2. Napojna (rotaciona pumpa) 3. Senzor brzine okretanja osovine 4. ECU pumpe (PSG) – PSG = Pumpen…