BMW CS E9

BMW CS E9

BMW CS E9 – Istorija

Ako bi u auto industriji tražili primer kako napraviti veoma uspešnu kompaniju, mislimo da ne treba da gledamo dalje od legendarnog Nemačkog proizvođača BMW. Dok…