Blok motora

Blok motora

Blok motora – Tehnika

Čemu li služi ta hrpa metala? Najteži i najveći pojedinačni deo motora sa unutrašnjim sagorevanjem je upravo njegov blok. U stvari, radi se o komadu metala…