Benc

Karl Benc

Karl Benc

U prošlom tekstu posvećenom tvorcima automobila, u najkraćim crtama ispričali smo životnu priču čoveka koji je razvio motor dovoljno mali i dovoljno efikasan za pogon…