alternator

alternator

Kako proveriti ispravnost alternatora?

Alternatorom nazivamo električni generator koji puni električnom energijom sve uređaje na automobilu i takođe puni akumulator. Generator se ponaša poput male elektrane koja daje struju…


alternator

Šta je alternator ?

Alternator je električni generator koji strujom snabdeva sve električne uređaje automobila i puni akumulator. Generator je mala elektrana koju pokreće motor; kad motor ne radi,…