ADAPTIVE LIGHT CONTROL

ALC: ADAPTIVE LIGHT CONTROL

ALC: ADAPTIVE LIGHT CONTROL

ALC: ADAPTIVE LIGHT CONTROL -Elektronska kontrola svetlosnog snopa ALC, skraćenica od Adaptive Light Control, označava elektronski sistem za podešavanje svetala nove generacije, koji menja, odnosno podešava…