ADAPTIVE DAMPING SYSTEM

ads_1

ADS: ADAPTIVE DAMPING SYSTEM

ADS: ADAPTIVE DAMPING SYSTEM – Amortizeri s automatskim prilagođenjem karakteristikama vožnje ADS je skraćenica od engl. Adaptive Damping System, odnosno nemačkog. Adaptives Dämpfungssystem. Označava prilagođavanje sistema…