Acura Legend

Acura Legend

Acura Legend – Istorija

Kada je Acura otvorila svoj prvi od 60 salona u Severnoj Americi u Martu 1986 godine, Japanska auto industrija je konačno dobila svoj prvi premijum…