810/812

Cord 810/812

Cord 810/812 – Istorija

Ako bi smo tražili zlatno vreme automobilizma, period tridesetih godina prošlog veka bi jedini mogao da ponese taj epitet. Sa obe strane okeana, mnoštvo malih…