1957 Chevrolet

1957 Chevrolet

1957 Chevrolet – Istorija

Amerikanci imaju dugačku auto istoriju, 1950e godine igraju možda najznačajniju ulogu. Dugački automobili sa ogromnim V8 motorima i mnogo hroma su i dan danas u…