Ne dozvolite da vas iznenade zimski “minusi”

brava zima

PROTIV JUTARA KOJIH SE NE ŽELITE SEĆATI

Koliko puta ste se našli u prilici da vam se zaledila brava, da pada sneg i da ste nakon odleđivanja zaključili da vam je akumulator na izdisaju, a gorivo ste sipali na pumpi koja i nema neku reputaciju?! Zaključak je jedan – zime u našim krajevima iziskuju samo 100 posto ispravan auto. Donosimo nekoliko saveta, koji će vam jutarnji susret sa zaleđenim automobilom učiniti ugodnijim i jeftinijim.

Sigurno ste nebrojeno puta kroz prozor toplog doma imali priliku videti promrzle vozače koji bezuspešno pokušavaju pokrenuti motor svog automobila. Neko je zovnuo prijatelja sa “proverenim” kablovima da uz pomoć svog novog automobila pokuša pokrenuti umorne klipove nečijeg starog. Neki opet pribegavaju metodi “loženja novina” ispod motora, a neki se služe šlepanjem ili guranjem. U većini slučajeva ovakve se neugodnosti mogu zaobići sa samo malo truda i sa malo novaca. Najsretniji su oni koji imaju vlastite garaže, čime gotovo u potpunosti sa vrata skidaju jaram dotrajalosti dijelova koji baš najbolje ne funkcioniraju u zimskom periodu. Ukratko, pred prve zimske hladnoće trebali biste imati ispravan akumulator, svećice, grejače, filter goriva i kaiš na alternatoru.

Prvi jutarnji susret sa kontakt-ključem auta, vrlo brzo će vam saopštiti u kakvom stanju vam je akumulator. Negativne jutarnje vrednosti temperatura su prave ubice karakteristika akumulatora. Najpogubnije je to ukoliko nemate vlastitu garažu koja će koliko-toliko akumulator zaštititi od ekstremnih hladnoća. To najbolje znaju oni koji svakog zimskog jutra moraju posegnuti za strugačem za led dok se motor zagreva u praznom hodu. Garažiranje automobila zasigurno će produžiti radni vek akumulatora. To neće biti toliko izraženo leti, koliko će biti izraženo zimi. Ispravan akumulator ima radni napon 13,8 volti. Vremenom se gube njegova električna svojstva, u prvom redu napon i kapacitet. Ukoliko napon akumulatora u praznom hodu stoji na 12 volti, opterećen najjačim potrošačem, a to je elektropokretač, napon će pasti ispod 11 volti. U zimskom periodu to zna biti i ispod 10 volti, a tada od jutarnjeg paljenja nema ništa. Jedino rešenje je zamena akumulatora. Ukoliko ste laik, nabolje je taj posao poveriti ovlašćenom servisu koji će problem rešiti bez puno problema. Sledeće rešenje je neki dobro opremljen servis sa popunjenim skladištem svim potrebnim akumulatorskim veličinama.

Običnim mernim instrumentom svako može proveriti ispravnost akumulatora. Prva slika ilustruje napon neopterećenog akumulatora. Budući da se radi o dizelu, druga slika ilustruje napon akumulatora opterećenog radom grejača. To traje svega nekoliko sekundi. Treća slika ilustruje pad napona prilikom “verglanja”. Ako napon padne ispod 10 volti, jedino rešenje su komšijini kablovi i njegov zagrijan auto.

Ukoliko se odlučite na kupovinu u vlastitoj režiji, morate voditi računa o kapacitetu i o rasporedu polova. Postoji takozvani evropski i azijski koncept. Razlika je u poziciji olovnih kontakata. Budući da su kablovi u automobilu dimenzionisani tačno prema poziciji polova, ukoliko dođe do greške, nikakva improvizacija nije moguća. Bolji poznavaoci prilika izmeri će ležište za akumulator i ukoliko prostor to dopušta kupiće veći akumulator, što gotovo u pravilu znači i nešto veći kapacitet. Ovo je važno iz razloga raspoloživih resursa unutar akumulatora, budući da akumulator srazmerno veličini i niskoj temperaturi ne može osloboditi puni resurs.

Takođe, veoma je važno osigurati čiste i ispravne kontakte između olovnih polova akumulatora i kontaktnih klema na kablovima u automobilu. Budući da je elektropokretač najsnažniji potrošač u automobilu, iziskivaće električne prelaze bez dodatnih otpornosti. Zbog određenih hemijskih procesa koji se dešavaju unutar samog akumulatora moguće je da se na klemama nađu nakupine sulfida koji će sasvim sigurno stvarati velike otpore između kontaktnih područja pola na akumulatoru i kleme. U tom slučaju će sigurno doći deo pada napona, a samim tim i do nemogućnosti ostvarivanja prvog samostalnog takta u motoru. Sve ovo je važno zbog toga, jer već na 0 stepeni i nov akumulator gubi 15 odsto resursa. Ukoliko vam akumulator baš i nije nov, a automobil je parkiran na otvorenom prostoru preko noći, savetujemo pre pokretanja elektropokretača paljenje, naprimer, svetala u trajanju od dve ili tri sekunde. Time će se u akumulatoru pokrenuti elektrohemijski proces potreban za naknadno ostvarivanje punog potencijala. Pravilo vredi u slučaju paljenja benzinskog motora. Ukoliko se radi o automobilu sa dizelskim motorom, tu ulogu će na sebe preuzeti grejači. Prilikom davanja kontakta, unutar cilindara se aktiviraju takozvani grejači goriva, što je potrebno da bi se lakše napravio prvi samostalni takt. I grejači su prilično veliki potrošači električne struje, ali ne rade duže od tri do 4 sekunde, što je dovoljno da “probude” usnuli akumulator. Ukoliko, pak, jednog jutra ustanovite da ni na jedan način niste u prilici pokrenuti svoj automobil, sleduje vas izdatak za novi akumulator. To verovatno znači da je vaš akumulator zreo za penziju i da će na njegovo mesto “zasesti” novi. Propisani radni vek akumulatora je pet godina, a svaka naredna godina rada je znak da je akumulator u radnom veku radio prema propisima. Toplije vreme za ovakav akumulator i neće biti problem. Problem su naravno niske temperature i tu kompromisa nema.

Ukoliko vozite benzinca, znate i za takozvane svećice. Svećice su električne komponente koje uz pomoć visokonaponskog kalema (bobine) proizvode varnicu koja pali smesu vazduha i benzinske pare. I svećice imaju svoj radni vek, pa proizvođači automobila uglavnom preporučuju i vrstu svećice, ali i interval u kojem bi ih trebalo zameniti. Danas na tržištu postoji veliki broj svećica različitih proizvođača svećica, i svi oni preporučuju interval zamene. U dosta slučajeva i iskazani interval je deo marketinškog nastupa, ne bili se kupci zbog “produženog” intervala odlučili upravo za njihov proizvod. Preporuka je ipak da bi se taj interval morao skratiti za tridesetak odsto. Ovo pravilo važi ukoliko se odlučite na kupovinu svećica u vlastitom aranžmanu i u prodavnicama autodelova. Ukoliko automobil održavate u ovlašćenom servisu ili u nekom dobro opremljenom servisu sa velikim izborom rezervnih delova u vlastitom skladištu, verovatno će osoblje takvog servisa najbolje znati preporučiti interval zamene svećica.

U zavisnosti od motora u kojem su namenjene da rade, temperaturni radni režim svećica se kreće između 500 i 900 stepeni Celzijevih. Date temperaturne granice trebaju osigurati sagorevanje ostataka ulja koje dospevaju na elektrode. Što je radni režim motora nestabilniji, to se na elektrodama svećica nakuplja više taloga. To je i najveći problem vozača, koji najveći deo vožnje provedu vozeći se u jutarnjim ili u popodnevnim prometnim špicevima. Nataloženi ostaci na svećicama sigurno će sprečiti proizvodnju idealne varnice, što će za posledicu imati i loše sagorevanje i u krajnjoj liniji nemogućnost paljenja “prve jutarnje” smeše.

Kvalitetne svećice, bez obzira na nisku temperaturu, moraju upaliti smešu goriva. Na dostrajalim svećicama će se između elektroda pojaviti talog, što će onemogućiti stvaranje iskre. Pazite na interval zamene.

Sa druge strane, i vozači automobila sa dizel motorom imaju sličan problem. Umesto svjećica, dizelski motori imaju grejače, s tom razlikom što kod benzinaca smešu benzina i vazduha pali svećica, a kod dizela se paljenje smeše odvija zbog velikih temperatura (700 do 900) nastalih usled porasta pritiska zbog procesa sabijanja vazduha unutar komore za sagorevanje. Grejači ubrizganog goriva služe isključivo tome da predgreju gorivo koje se tek treba pomešati sa oksidantom i da se ugase nakon nekoliko taktova. Iznad svakog cilindra se nalazi po jedan grejač, a i oni imaju svoj vek trajanja. Za razliku od svećica, koje imaju svoj interval zamene, grejači se menjaju prema potrebi, odnosno onda kada zbog dotrajalosti izgube svoju funkciju. Grejač funkciju izgubi onda kada usled velikih temperaturnih naprezanja popusti metalna košuljica te front plamena nastao sagorevanjem goriva u cilindru, prekine (spali) električni grejač unutar tela. Iako grejači rade samo nekoliko sekundi prilikom pokretanja motora, oni su zbog specifične pozicije konstantno izloženi temperaturi sagorevanja dizelskog goriva. Upravo zbog toga jutarnje paljenje dizelskog motora može biti otežano. Ukoliko je akumulator ispravan i ukoliko elektropokretač bezuspešno radi duže od tri sekunde, sasvim je sigurno da je u prekidu barem jedan grejač. Ovaj problem se može manifestovati i u letnjem periodu. Ukoliko se i desi nešto tako, jedino rešenje je zamena pregorelog grejača, a to se može obaviti samo u servisu. Provera ispravnosti je relativno jednostavna, ali iziskuje posedovanje određenog alata, instrumenata i znanja. Grejač se ispituje proverom električne otpornosti i nije ga potrebno u potpunosti skidati sa motora. Dovoljno je sa njega skinuti pozitivni električni kontakt. No, preporuka je ipak da to obave obučeni serviseri.

Filter goriva je jedna od najvažnijih karika u sigurnom jutarnjem paljenju. Kao što je poznato filter goriva je uređaj koji iz goriva izdvaja nečistoće koje mogu negativno uticati na provodne kanale pa i na sagorevanje. Kada su u pitanju benzinci, filter goriva je manji problem. Benzin je u suštini znatno “čistije” gorivo, a budući da je prema strukturi rastvarač, manje je verovatno da će se u njemu nalaziti čestice koje će u većoj meri zaprljati, pa konačno i začepiti filter. Zbog toga je filter za benzin znatno manji od filtera za dizel gorivo. Na kraju, zima i nije toliki problem za stabilnost benzina. Sa druge strane filter za automobile sa dizel motorom već može predstavljati veći problem pri teškim jutarnjim hladnoćama. Osnovni problem filtera goriva za dizel motore krije se u samom dizel gorivu. Prema strukturi konačnog destilata, dizel gorivo u sebi sadrži određen procenat parafina. Što je parafina manje, to će dizel gorivo imati bolju protočnost kroz uske pore papira (filtera). Problem je u tome što parafin značajno koagulira (zgrušava se) već pri temperaturama od 10 stepeni Celzijusa. Pri veoma niskim temperaturama struktura parafina postaje veoma čvrsta i vrlo je izvesno da će kao takav začepiti pore na filteru. Danas se dizel gorivima dodaju takozvani zimski aditivi koji služe upravo tome – rastvaranju parafina. Ovakvi aditivi postoje i u maloprodaji, pa ukoliko sumnjate u “zimski dizel” nećete pogrešiti ukoliko u meri dodatno koristite i ovaj aditiv. Mnogi čak u rezervoar sipaju benzin, budući da je on prema strukturi rastvarač pa je u stanju pozitivno uticati na zgrušavanje parafina. U svakom slučaju, poželjno bi bilo u zimu ući sa novim i čistim filterom goriva. Ukoliko jutarnje paljenje bude onemogućeno upravo zbog toga, automobil nećete moći pokrenuti sve dok se temperatura okoline ne podigne ili dok ne stavite potpuno čist filter.

Jedan od ključnih zimskih problem je takozvani “zimski dizel”. Ukoliko je u gorivu previše parafina, začepiće pore na filteru. Ukoliko ga iskusite, jedino rešenje je dodavanje aditiva za sprečavanje zgrušavanja.

U svakom periodu godine morate biti sigurni da generator električne struje u automobilu, poznat kao dinama ili alternator, punim kapacitetom proizvodi električnu struju i nadopunjuje akumulator. Ukoliko je u kvaru, skromni resursi akumulatora će u zimskom periodu vrlo brzo “presušiti”. Alternator, sa pripadajućim sklopovima je projektovan tako da uvek održava isti napon u sistemu. Ukoliko dođe do kvara, napon će pasti i neće biti moguće nadopuniti akumulator. Jedan od razloga zbog kojih se može desiti da je akumulator neispravan je zapravo olabavljen kaiš putem kojeg se deo snage sa motora “transportuje” na alternator. Budući da opterećen alternator motoru pruža izvestan otpor, dotrajali kaiš će početi klizati. Nedovoljan broj obrtaja osovine prouzrokova će pad napona i samim tim nemogućnost potpunog punjenja akumulatora. Delimično napunjen akumulator na jutarnjim hladnoćama sigurno neće biti u stanju isporučiti dovoljnu količinu energije za uspostavljanje prvih taktova u motoru. Kaiš se menja u intervalima ili prema potrebi, ali će intervenciju na njemu takođe najbolje moći napraviti serviseri. U vremenu jednostavnijih automobila u svakom prtljažniku se “za svaki slučaj” nalazio po jedan rezerni (klinasti) kaiš, a njegova zamena je bila vrlo jednostavna.

Postoji još čitav niz perifernih detalja o kojima biste takođe trebali povesti računa ukoliko ne želite kasniti na posao i izlagati se nepotrebnim troškovima dolaska mobilne servisne ekipe. U svakom slučaju bolje je sprečiti nego lečiti.

Napisao: Adnan Huseinagić
Izvor: proauto.ba

Be the first to comment on "Ne dozvolite da vas iznenade zimski “minusi”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*