Packard-06

Kroz težak period tokom 1930ih godina Packard je opstao tako što nije investirao u nove modele već je samo unapređivao postojeće. Na taj način kompanija je imala potrebne finansije da opstane za razliku od konkurenata kao što su Franklin, Marmon, Ruxton, Steams-Knight, Stutz, Duesenberg i Pierce-Arrow koji su bankrotirali do kasnih 1930ih godina. Packardu je takođe išlo u korist što je imao samo jednu fabriku za proizvodnju. Kompanija se tako mogla kocentrisati na kvalitet i Packard je brzo stekao ime i imidz jedne od najkvalitetnije kompanije na Američkom tržištu.

Be the first to comment on "Packard-06"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*